NeuroSKILL

Alzheimer's and dementia

Dementia a Chlefyd Alzheimer

Dementia yw’r term cyffredinol am ddirywiad yng ngallu’r cof sy’n ddigon difrifol i amharu ar fywyd bob dydd. Mae newidiadau corfforol yn yr ymennydd yn achosi dementia. Clefyd Alzheimer yw’r ffurf fwyaf cyffredin o ddementia, ac mae i gyfrif am 60% i 80% o achosion

Neuroimaging

Niwroddelweddu

Mae niwroddelweddu’n ddisgyblaeth gymharol newydd mewn meddygaeth. Mae’n cael ei gydnabod bod rôl niwroddelweddu’n hollbwysig ac o bosibl yn un a fydd yn trawsnewid ein dealltwriaeth o ddementia, a’r driniaeth ar ei gyfer, trwy gynnig diagnosis cynharach i gleifion a therapi sydd wedi ei dargedu’n well

Education and Training

Addysg a Hyfforddiant

Rydym yn cynnig addysgu a fydd yn rhoi cyfle i chi ehangu a gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau niwroddelweddu, yn arbennig os oes angen i chi ddeall astudiaethau sy’n defnyddio technegau niwroddelweddu.

Ein Hymchwil

Mae’r dudalen hon yn cynnwys detholiad o gyhoeddiadau sy’n deillio o brosiect NeuroSKILL. Mae’n dangos ansawdd a graddau’r ymchwil o fewn y prosiect.