An Tionscadal NeuroSKILL

Neuroimaging at work

Scileanna Neuroimaging i Néaltrú

Feasacht, oideachas agus oiliúint sa néaltrú a ardú trí néaríomháú i réigiún na hÉireann/na Breataine Bige

Eolas faoi NeuroSKILL

Is comhoibriú atá sa tionscadal NeuroSKILL, arna mhaoiniú ag an AE, idir Scoil an Leighis i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus Scoil Eolaíocht an Leighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Scoil na Síceolaíochta in Ollscoil Bangor ina dhéanfar cláir oiliúna sa néaríomháú néaltraithe, san aistriú teicneolaíochta agus in aistriú an eolais néaríomháithe chuig formáid níos inrochtana agus níos úsáidí a fhorbairt.

Is tionscadal é NeuroSKILL a bhfuil luach €1.7 milliún leis a maoiníodh faoin Scéim EU ERDF INTERREG 4A na hÉireann/na Breataine Bige.

É suite laistigh d’earnáil na n-eolaíochtaí beatha de chreat na Breataine Bige d’athnuachan eacnamaíochta agus laistigh d’eacnamaíocht SMART na hÉireann, cruthóidh NeuroSKILL nasc idir taighde i dteicneolaíocht an leighis agus seachadadh seirbhíse a bheidh comhpháirtíocht freagrúil mar thoradh leis idir an saol acadúil, an tríú earnáil agus fiontraíocht phríobháideach.

Bangor University crestUniversity College Dublin crestTrinity College Dublin crest

Comhthéacs na Sláinte

Tá sé mar aidhm le NeuroSKILL an bonn scileanna a leathnú amach agus a dheimhniú laistigh de na réigiúin trí idirghabhálacha oiliúna spriocdhírithe agus teicneolaíocht seachadta eolais nua.

In Éirinn, tá néaltrú ag gabháil do 44,000 duine mar aon le 12,000 breise i dTuaisceart na Breataine Bige agus mar gheall ar dhaonra in Éirinn atá ag éirí níos sine, ardóidh an líon sin.

Tá tuilleadh tacaíochta de dhíth ar dhaoine aonair agus ar institiúidí a thacaíonn le riachtanais na ndaoine scothaosta chun aitheantas a thabhairt do na daoine sin atá i mbaol faoi láthair agus chun iad a ullmhú don todhchaí.

Tá gá níos mó agus níos mó le hoiliúint i measc foirne speisialta, rud a bhainfidh NeuroSKILL amach trí chomhoibriú idir an saol acadúil, an tríú earnáil agus an fhiontraíocht phríobháideach agus ar bhealach nuálach bunaithe ar oiliúint spriocdhírithe.

Is léiriú corraitheach é NeuroSKILL ar thaighde acadúil a chur i bhfeidhm  ar riachtanais ghnó amach anseo.