Paul Mullins

Dr Paul Mullins

Ar hyn o bryd Paul yw Cyfarwyddwr yr Uned Nirwoddelweddu ym Mangor, mae’n Uwch Ffisegydd MRI, ac yn uwch ddarlithydd yn yr adran Seicoleg. Mae'n cydweithio gydag ymchwilwyr o’r Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad ar gynllun astudiaeth niwroddelweddu, caffael a phrosesu data a’r adnoddau sydd ar gael i helpu i ateb eu cwestiynau ymchwil. Ef hefyd yw trefnydd y Cwrs Meistr mewn Niwroddelweddu. Mae'n cymryd rhan weithgar mewn ymchwil sy’n defnyddio sbectrosgopeg cyseiniant magnetig i fesur niwrogemeg yng ngweithrediad ac anhwylderau’r system nerfol ganolog, mae ganddo 24 o gyhoeddiadau yn y maes a dros 700 o gyfeiriadau. Mae’r prosiectau wedi eu hanelu’n benodol at fesur y berthynas a’r newidiadau mewn niwrodrosglwyddwyr (Glwtamad, Glwtamin a GABA) mewn ymateb i stimwli allanol a mewnol. Yn ddiweddar, mae ei waith wedi canolbwyntio ar gaffael data MRS ac EEG yr un pryd i daflu mwy o oleuni ar gydberthynas niwrogemegol gweithgarwch niwronau.