Paul Mullins

An Dr Paul Mullins

Tá sé ina Stiúrthóir faoi láthair ar Aonad Néaríomháithe Bangor, ina Fhisiceoir Sinsearach MRI, agus ina léachtóir sinsearach i roinn na síceolaíochta freisin. Comhoibríonn Paul le taighdeoirí as an gColáiste Sláinte agus Eolaíochtaí Iompraíochta maidir le dearadh staidéir néaríomháithe, fáil agus próiseáil sonraí agus acmhainní atá ar fáil chun tacú lena gcuid ceisteanna taighde. Eagraíonn sé freisin an cúrsa don Mháistreacht sa Néaríomháú. Bíonn sé gníomhach i dtaighde a bhaineann le speictreascópacht athshondais mhaighnéadaigh chun néarcheimic i bhfeidhmiú agus i neamhoird lárchóras na néaróg a thomhas agus tá 24 foilseachán curtha le chéile aige sa réimse mar aon le líon iomlán luanna de níos mó ná 700. Tá tionscadail dírithe, ach go háirithe, ar athruithe néaratharchuradóra (Glútamáit, Glútaimín agus GABA) agus caidrimh a thomhas mar fhreagra ar spreagthaí seachtracha agus inmheánacha. Le déanaí, bhí an obair dírithe ar shonraí MRS agus EEG a fháil ag an am céanna chun léiriú níos fearr a thabhairt ar an gcomhghaol néarcheimice a bhaineann le gníomhaíocht néarónach.