Catherine Quinn

Dr Catherine Quinn

Swyddog Ymchwil ôl-ddoethurol yw Catherine Quinn sy’n rhan o’r grŵp Ymchwil i Heneiddio ac Iechyd Gwybyddol yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, y Deyrnas Unedig. Ers cwblhau ei Doethuriaeth mae wedi gweithio ar yr astudiaeth AwareCare a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Meddygol, sy’n edrych ar ymwybyddiaeth mewn pobl sy’n dioddef yn ddifrifol iawn o ddementia. Mae hefyd wedi bod yn rhan o’r astudiaeth ‘Un iaith neu ddwy’ a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), sy’n ymchwilio i weld a yw bod yn ddwyieithog yn helpu i atal neu ohirio dechrau proses o nam gwybyddol a dementia. Yn ogystal â gweithio ar hyn o bryd ar y prosiect NeuroSKILL, mae Catherine hefyd yn Brif Ymchwilydd i’r astudiaeth SMART sy’n cael ei hariannu gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, sy’n edrych ar hunan-reoli yng nghyfnodau cynnar dementia.