Catherine Quinn

An Dr Catherine Quinn

Is Oifigeach Taighde iardhochtúireachta í Catherine Quinn atá lonnaithe sa ghrúpa ‘Taighde san Aosú agus sa tSláinte Chognaíoch’ (REACH) i Scoil na Síceolaíochta, Ollscoil Bangor, sa Ríocht Aontaithe. Ó bhain sí amach PhD, d’oibrigh sí ar an staidéar AwareCare arna mhaoiniú ag an MRC, a scrúdaigh feasacht i measc daoine a raibh trom-néaltrú ag gabháil dóibh. Bhí sí páirteach freisin sa staidéar ‘One language or two’ arna mhaoiniú ag an ESRC a d’fhéach cibé an raibh baint ag an dátheangachas le tús an mallachair chognaíoch agus néaltraithe a mhoilliú nó a chosc nó nach raibh. Mar aon le bheith ag obair ar an tionscadal NeuroSKILL, is í Catherine freisin an Príomhimscrúdaitheoir ar an staidéar SMART arna mhaoiniú ag an NISCHR, a scrúdaíonn féinbhainistiú sna luathchéimeanna den néaltrú.