Nia Goulden

Dr Nia Goulden

Mae Nia Goulden yn Ddadansoddydd Delweddau ôl-Ddoethurol. Cwblhaodd radd mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Bangor ac yna gwnaeth Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Manceinion. Yna bu’n gweithio fel cysylltai ymchwil ym Mhrifysgol Nottingham cyn dychwelyd i Fangor. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio Modelu Achlysurol Dynamig i edrych ar rwydweithiau’r ymennydd mewn grwpiau o unigolion sy’n iach a rhai sy’n dioddef o ddementia. Yn ddiweddar mae wedi bod yn ymchwilio i ddadansoddi data cyflwr-gorffwyso.