Karolina Rusiak

Karolina Rusiak

Mae Karolina yn Swyddog Cefnogi Prosiect Ymchwil ar gyfer y prosiect NeuroSKILL yng Ngogledd Cymru. Mae ei rôl yn cynnwys helpu i ddatblygu cyrsiau hyfforddi, gweithredu technegau niwroddelweddu newydd ym Mhrifysgol Bangor, a helpu gyda gwahanol dasgau rheoli prosiect. Cyn ymuno â NeuroSKILL cwblhaodd Karolina ei MSc mewn ymchwil seicolegol gyda rhagoriaeth, gan ymchwilio i gydberthynas niwrogemegol o ran rheoli prosesau gwybyddol. Ar hyn o bryd, mae’n gwneud Doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor, a bydd traethawd hir Karolina’n dangos nodweddion y berthynas rhwng newidiadau niwrogemegol a gweithrediad niwral mewn dementia.