Belinda Grehan

Maria Caulfield

Maria Caulfield yw Cydlynydd Academaidd y prosiect NeuroSKILL yng Ngogledd Cymru. Ei gwaith yw sicrhau bod pob agwedd o’r prosiect yn rhedeg yn llyfn, yn benodol, cefnogi cydweithwyr academaidd wrth ddatblygu a chyflwyno modiwlau sy'n berthnasol i rôl niwroddelweddu wrth roi diagnosis o Ddementia, ei drin ac ymchwilio iddo.

Cyn ymuno gyda NeuroSKILL, cwblhaodd Maria ei MSc mewn Niwroddelweddu ym Mhrifysgol Bangor lle bu'n ymchwilio i effaith y newid mewn cyflwr ffisiolegol ar niwrodrosglwyddo cynhyrfol ac ataliol. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd brofiad helaeth o ddefnyddio technegau Delweddu Cyseiniant Magnetig swyddogaethol (fMRI) a Sbectrosgopeg Cyseiniant Magnetig (MRS). Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn ymchwil sy'n anelu at fesur newidiadau a pherthnasoedd Glutamad, GABA a Glutamin mewn ymateb i ysgogiadau mewnol.