Arun Bokde

Yr Athro Arun Bokde

Penodwyd Arun Bokde yn Ddarlithydd Stokes SFI mewn Delweddu Bioystadegol yn Nisgyblaeth Seiciatreg, yn yr Ysgol Feddygaeth. Ei brif ddiddordeb ymchwil yw deall sut mae rhwydweithiau niwral ar raddfa fawr yn yr ymennydd yn helpu gweithrediad gwybyddol a sut mae unrhyw fethiant yn y rhwydweithiau hynny’n arwain at nam gwybyddol. Mae wedi bod yn edrych ar y materion hyn trwy ymchwilio i brosesu stimwli gweledol mewn pobl iach a rhai sydd â nam gwybyddol fel cleifion sy’n dioddef o glefyd Alzheimer. Yn ogystal â hyn, mae’n ymchwilio i’r rhwydweithiau y mae gweithrediad y cof yn seiliedig arnynt mewn pobl iach a’r ffordd y mae’r rhwydweithiau hynny’n dirywio mewn clefyd Alzheimer. Yn ogystal ag edrych ar weithrediad gwybyddol o fewn maes gweithrediad, mae ganddo ddiddordeb mawr yn y ffordd y mae gweithrediad a strwythur yn rhyngweithio i greu newidiadau mewn rhwydweithiau niwral. Mae'n ymchwilio i’r materion hyn trwy ddelweddu cyseiniant magnetig gweithredol (fMRI), delweddu cyseiniant strwythurol (MRI) a delweddu tensor ymledol (DTI).