Arun Bokde

An tOllamh Arun Bokde

Tá Arun Bokde ceaptha ina Léachtóir Stokes de chuid Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann in Íomháú Bithstaitistiúil i nDisciplín na Síciatrachta i Scoil an Leighis. Baineann a phríomhthaighde le tuiscint a fháil ar conas a thacaíonn líonraí móra néarógach san inchinn le feidhmiú cognaíoch agus conas is féidir le mallachar cognaíoch a bheith mar thoradh ar chliseadh i gceann de na líonraí sin. Tá sé i mbun imscrúdaithe ar na saincheisteanna seo trí scrúdú a dhéanamh ar phróiseáil amhairc ar spreagthaí i ndaoine folláine agus i ngrúpaí a bhfuil mallachar cognaíoch ag gabháil dóibh ar nós othair an ghalair Alzheimer. Sa bhreis air sin, tá sé i mbun imscrúdaithe ar na líonraí a bhíonn mar bhonn taca d’fheidhmiú na cuimhne i ndaoine folláine agus ar chliseadh líonraí den sórt sin sa ghalar Alzheimer. Mar aon le scrúdú a dhéanamh ar fheidhmiú cognaíoch laistigh den réimse feidhmiúil, tá suim faoi leith aige freisin sa bhealach a chomhoibríonn feidhm agus struchtúr lena chéile chun athruithe a chruthú sna líonraí néarógacha. Tá sé i mbun imscrúdaithe ar na saincheisteanna seo trí íomháú athshondais mhaighnéadaigh feidhmiúil (fMRI), trí íomháú athshondais mhaighnéadaigh struchtúrtha IMRI) agus íomháú teinseora (DTI).