Elizabeth Kehoe

Dr Elizabeth Kehoe

Cwblhaodd Elizabeth Kehoe ei gradd BSc mewn seicoleg trwy wyddoniaeth yn NUI Maynooth yn 2003. Yna gwnaeth ddoethuriaeth mewn Niwrowyddoniaeth am bedair blynedd gyda nawdd gan y Bwrdd Ymchwil Iechyd yn Sefydliad Niwrowyddoniaeth Coleg y Drindod. Cwblhaodd ei doethuriaeth o dan oruchwyliaeth yr Athro Arun Bokde ac arbenigodd mewn defnyddio delweddu cyseinedd magnetig (MRI) i astudio cydberthynas niwral prosesu emosiynol a gwybyddol mewn pobl ifanc a phobl hŷn. Ers hynny mae wedi bod yn gweithio fel cysylltai ymchwil ôl-ddoethurol yn Sefydliad Niwrowyddoniaeth Coleg y Drindod, gan barhau â’i hymchwil i heneiddio’n iach a chlefydau’n gysylltiedig â heneiddio. Mae ei hymchwil arbenigol yn cynnwys MRI gweithredol, strwythurol a DWI, a phrofion niwroseicolegol ac ymddygiad.