Elizabeth Kehoe

An Dr Elizabeth Kehoe

Chríochnaigh Elizabeth Kehoe BSc sa tsíceolaíocht tríd an eolaíocht i NUI Maigh Nuad in 2003. Ina dhiaidh sin chuaigh sí i mbun PhD 4 bliana sa Néareolaíocht in Institiúid Néareolaíochta Choláiste na Tríonóide arna mhaoiniú ag an HRB. Chríochnaigh sí an PhD faoi stiúir an Ollaimh Arun Bodke ag saindíriú ar chur i bhfeidhm an íomháithe athshondais mhaighnéadaigh (MRI) sa staidéar faoi chomhcheangal néarógach i bpróiseáil mhothúchánach agus chognaíoch i ndaoine óga agus aosta. Ó shin, d’oibrigh sí ina comhalta taighde Iardhochtúireachta i TCIN, ag leanúint ar aghaidh le taighde san aosú folláin agus san aosú a tharlaíonn mar gheall ar thinneas. I measc a cuid taighde tá MRI feidhmiúil, struchtúrtha, agus idirleata-ualaithe, mar aon le tástáil iompraíochta agus néarsíceolaíochta.