Dervla Farrell

Dervla Farrell

Graddiodd Dervla Farrell o Goleg y Drindod Dulyn yn 2012 gyda B.A. mewn Gwyddoniaeth gan arbenigo mewn Niwrowyddoniaeth. Fel rhan o’i gradd cwblhaodd brosiect ymchwil o dan oruchwyliaeth yr Athro Arun Bokde. Yn ystod y cyfnod a dreuliodd yno cafodd brofiad mewn Delweddu Cyseinedd Magnetig (MRI) a dadansoddi fMRI yn ogystal â recriwtio pobl i gymryd rhan mewn prosiectau a phrofion ymddygiad. Yn ei swydd bresennol fel cysylltai ymchwil ar gyfer prosiect NeuroSKILL mae'n canolbwyntio’n bennaf ar gydlynu prosiect ymchwil MRI gyda’r nod o edrych ar effaith heneiddio yn yr ymennydd gyda ffocws arbennig ar y cof.