Prof Des O'Neill

Yr Athro Des O'Neill

Mae’r Athro Desmond (Des) O’Neill yn geriatregydd ac yn feddyg strôc yng Ngholeg y Drindod Dulyn yn Iwerddon. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar gerontoleg a niwrowyddoniaeth, gyda phwyslais cryf ar bobl. Mae ganddo dros 3000 o bapurau a phenodau wedi eu hadolygu gan gymheiriaid, ac mae'n gyd-sylfaenydd a chyn lywydd Cymdeithas Feddygaeth Geriatreg yr Undeb Ewropeaidd. Ef oedd cadeirydd cyntaf Cyngor Strôc Sefydliad y Galon Iwerddon, bu’n gyfarwyddwr meddygol Cymdeithas Alzheimer Iwerddon, ac yn Gadeirydd gweithgor Llywodraeth Iwerddon ar gam-drin pobl hŷn. Mae'n gyd-Brif Archwilydd Archwiliad Cenedlaethol Gofal Strôc Iwerddon, ac ar hyn o bryd mae hefyd yn gyd- Brif Archwilydd Archwiliad Cenedlaethol Gofal Dementia Iwerddon.