Dr Christian Kerskens

Dr Christian Kerskens

Derbyniodd Christian Kerskens radd Meistr mewn Ffiseg yn 1993 gan y Sefydliad Ffiseg Niwclear, Prifysgol Cologne. Yn 1997, enillodd ei Ddoethuriaeth (eto o Brifysgol Cologne) am ei draethawd hir dan y teitl 'Development of theoretical and experimental methods of measuring brain perfusion using NMR', Max-Planck-Institute ar gyfer Ymchwil Niwrowyddonol, Cologne (Adran Niwroleg Arbrofol, Yr Athro Hossmann). Yna cafodd flynyddoedd o brofiad fel Ffisegydd-MR yn Ewrop cyn ymuno â Sefydliad Niwrowyddoniaeth yn TCD fel ei ffisegydd arweiniol yn 2005. Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol yn cynnwys ymchwilio i fecanwaith cyferbyniol NMR mewn gweithrediadau’r ymennydd a’r berthynas niwrofasgwlaidd waelodol, mecanwaith cyferbyniad tryledol mewn NMR, modelu llif a thrylediad mewn systemau biolegol, a sŵn seicolegol. Mae ei waith ar hyn o bryd hefyd yn canolbwyntio ar ganfod yn uniongyrchol actifiant celloedd gyda NMR a datblygu dulliau NMR ar gyfer gwelliannau methodolegol a’u defnyddio i ddarparu gwybodaeth am werth mewn diagnosis meddygol a niwrowyddoniaeth wybyddol.