Dr Jonathan McNulty

Dr Jonathan McNulty

Dr McNulty yw Pennaeth Addysg a Dysgu ar gyfer rhaglenni Delweddu Diagnostig yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn Iwerddon, lle mae'n gydlynydd y rhaglen BSc mewn Radiograffeg ac yn goruchwylio 20 o raglenni ôl-radd. Mae'n Gymrawd Prifysgol mewn Addysgu a Datblygiad Academaidd, yn gyn gadeirydd Grŵp Radiograffeg Erasmus, consortiwm o 16 o sefydliadau academaidd ledled Ewrop, ac yn gadeirydd Is-bwyllgor Gwyddonol Radiograffwyr ar gyfer Cyngres Radioleg Ewrop. Cyn iddo gael ei benodi i’w swydd yn Ysgol Feddygaeth a Gwyddor Feddygol Coleg Prifysgol Dulyn, bu’n gwneud gwaith clinigol yn Ysbyty Beaumont yn Nulyn lle’r oedd yn arbenigo mewn Delweddu Cyseinedd Magnetig. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys ymchwil i addysg feddygol, niwroddelweddu a dehongli delweddau. Mae wedi gwneud 60 o gyflwyniadau mewn cynadleddau ac wedi cyfrannu at fwy na 25 o erthyglau mewn cylchgronau.