Dr Jonathan McNulty

Dr Jonathan McNulty

Tá Jonathan McNulty ina Cheann Teagaisc agus Foghlama do chláir Íomháithe Diagnóiseach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, áit a bhfuil sé ina chomhordaitheoir ar chláir Radagrafaíochta BSc agus déanann sé maoirsiú ar 20 clár iarchéime. Is Comhalta Ollscoile é i bhForbairt Teagaisc agus Acadúil, ina Iarchathaoirleach ar an nGrúpa Radagrafaíochta Erasmus, cuibhreannas ina bhfuil 16 institiúid acadúil ó ar fud na hEorpa, agus is cathaoirleach é ar an bhFo-choiste Eolaíochta Radagrafaithe um Chomhdháil na hEorpa um Radagrafaíocht. Sular ceapadh é chuig Scoil an Leighis UCD agus chuig Eolaíocht an Leighis bhí sé ag obair i gcáil cliniciúil in Ospidéal Beaumont i mBaile Átha Cliath áit a dhírigh sé go speisialta ar Íomháú Athshondais Mhaighnéadaigh. I measc a chuid taighde tá taighde oideachais leighis, néaríomháú agus braistint íomhánna. Chuir sé níos mó ná 60 cur i láthair comhdhála i láthair agus chuir sé go mór le níos mó ná 25 alt irise.