Dr Aurelia Ciblis

Dr Aurelia Ciblis

Cysylltai ymchwil ôl-ddoethurol yn Ysgol Meddygaeth a Gwyddor Feddygol Coleg Prifysgol Dulyn yw Aurelia Ciblis. Cafodd radd B.A. (Anrhydedd) mewn Seicoleg yn 2007 yng Ngholeg Prifysgol Dulyn. Yn 2012, llwyddodd i gwblhau rhaglen ddoethuriaeth wedi ei hariannu gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn Ysgol Seicoleg Coleg Prifysgol Dulyn o dan oruchwyliaeth Dr Barbara Dooley gan ymchwilio i effeithiolrwydd therapi gwybyddol-ymddygiadol i drin cleientiaid gordew mewn gofal sylfaenol yng Ngogledd Ddwyrain Iwerddon. Ei diddordebau ymchwil pennaf yw seicoleg iechyd a seicoleg glinigol. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn dementia, o safbwynt academaidd a phersonol. Trwy ei theulu ei hun, mae ganddi brofiad personol o’r ffordd y mae dementia’n effeithio ar unigolion a’r bobl sy’n agos atynt.