Dr Aurelia Ciblis

An Dr Aurelia Ciblis

Is comhalta taighde iardhochtúireachta í Aurelia Ciblis i Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis i UCD. Bronnadh BA (Onóracha) sa tSíceolaíocht uirthi in 2007 sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. In 2012, chuir sí i gcrích clár PhD arna mhaoiniú ag an HSE i Scoil na Síceolaíochta i UCD faoi stiúir an Dr Barbara Dooley a rinne scrúdú ar éifeachtúlacht chur chuige teiripe iompraíochta cognaíche i leith cliaint mhurtallacha sa chúram príomhúil in Oirthuaisceart na hÉireann. I measc a cuid taighde tá síceolaíocht sláinte agus cliniciúil. Tá suim láidir aici sa néaltrú, suim atá acadúil agus pearsanta araon. Trína teaghlach féin, tá taithí den chéad scoth aici ar an mbealach ina gcuireann an néaltrú isteach ar dhaoine aonair agus orthu siúd atá thart thimpeall orthu.