James Durkan

James Durkan

Graddiodd James o Brifysgol Genedlaethol Iwerddon yn Galway yn 1983 gyda B.A. (Anrhydedd) mewn Seicoleg Gymwysedig a Phur. Canfu y gallai’r hyn a ddysgodd wrth astudio seicoleg gael ei defnyddio ar gyfer cyfrifyddu bwrdd gwaith a meddalwedd. Ar ôl treulio’r wyth degau yn Llundain, dychwelodd i Iwerddon yn 1991 i wneud Diploma Ôl-radd mewn Gwyddor Gyfrifiadurol o Goleg Prifysgol Cork ac arhosodd yno. Ar ôl nifer o flynyddoedd, yn addysgu meddalwedd gyfrifiadurol yng ngholeg Busnes Galway, dychwelodd James i’r coleg. Yn 2003, gwnaeth radd meistr mewn Dylunio a Datblygu e-ddysgu o Brifysgol Limerick. Ei draethawd hir oedd cynllunio a datblygu cwrs ar-lein ar gyfer rhai sy’n gofalu am bobl yn dioddef o glefyd Alzheimer. Am y blynyddoedd nesaf, bu James yn gweithio fel Technolegydd Addysg / Dyluniwr Hyfforddiadol yn y Cymoedd yng Nghymru mewn nifer o sefydliadau addysg cyn dychwelyd i Iwerddon yn 2012 i weithio fel Technolegydd Addysg ar gyfer NeuroSKILL.