James Durkan

James Durkan

Nuair a bhain James céim BA (Onóracha) sa tSíceolaíocht Feidhmeach agus Glan amach i NUIG i 1983, thuig sé go bhféadfaí an léargas a fuair sé as a staidéar sa tsíceolaíocht a chur i bhfeidhm ar an ríomhaireacht deisce agus na feidhmeanna bogearraí a bhí ag teacht chun cinn an tráth sin. Chaith sé na hochtóidí i Londain agus d’fhill sé ar Éire i 1991 chun Dioplóma Iarchéime in Eolaíocht na Ríomhaireachta a bhaint amach i UCC agus d’fhan sé anseo ina dhiaidh sin. Tar éis roinnt blianta a chaitheamh ag teagasc feidhmeanna ríomhaireachta i gcoláiste gnó i nGaillimh, d’fhill James ar an gcoláiste. In 2003, bronnadh MA air i nDearadh & i bhForbairt na Ríomhfhoghlama ag Ollscoil Luimnigh. Is éard a bhí ina thráchtas ná dearadh agus forbairt chúrsa ar líne do chúramóirí daoine a bhfuil an galar Alzheimer orthu. Ar feadh roinnt blianta ina dhiaidh sin, d’oibrigh James mar Theicneolaí Oideachais / Dearthóir Teagaisc i ngleannta na Breataine Bige i dtimpeallachtaí oideachais éagsúla sula d’fhill sé ar Éirinn in 2012 chun dul i mbun poist mar Theicneolaí Oideachais do NeuroSKILL.