Marie-Louise Butler

Dr Marie-Louise Butler

Mae Marie-Louise Butler yn ddarlithydd ac ymchwilydd Delweddu Diagnostig yn yr Ysgol Feddygaeth a Gwyddor Feddygol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn. Mae'n cyfrannu at nifer o ddisgyblaethau addysgu a meysydd ymchwil, yn cynnwys cydweithio gyda nifer o alwedigaethau a chyrff rhyngwladol. Mae'n cydlynu rhaglenni diogelwch ymbelydredd ôl-radd Coleg Prifysgol Dulyn sy’n cael eu darparu i alwedigaethau diwydiannol a meddygol ledled Iwerddon. Mae Marie-Louise yn dal cadair Addysg Genedlaethol Sefydliad Radiograffwyr a Therapyddion Ymbelydredd Iwerddon ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn y rôl hon. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys addysg feddygol, sicrhau’r defnydd gorau o ddos ymbelydrol, gweithredu ymchwil mewn arfer clinigol a dehongli delweddau.