Marie-Louise Butler

An Dr Marie-Louise Butler

Is léachtóir agus taighdeoir san Íomháú Diagnóiseach í Marie-Louise Butler i Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tá baint aici le roinnt disciplíní teagaisc agus réimsí taighde, lena n-áirítear comhoibriú le gairmithe agus le comhlachtaí idirnáisiúnta éagsúla. Déanann sí comhordú ar chláir sábháilteachta radaíochta iarchéime UCD a chuirtear ar fáil do ghairmithe tionscail agus leighis ar fud na hÉireann. Tá an Suíochán Oideachais Náisiúnta ag Marie-Louise ar Chomhairle Radagrafaithe agus Teiripeoirí Radaíochta na hÉireann agus tá suim faoi leith aici i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach sa ról seo. I measc a cuid taighde tá oideachas leighis, optamú dáileoige radaíochta, taighde a chur i bhfeidhm i gcleachtas cliniciúil agus braistint íomhánna.