Belinda Grehan

Belinda Grehan

Cynorthwy-ydd Ymchwil gyda'r prosiect NeuroSKILL yw Belinda Grehan. Yn ogystal â chyfrannu at yr ymchwil craidd a wneir ar y cyd, mae'n datblygu adnoddau addysgol ac allanol fel y gall cymaint o gleifion, gofalwyr, myfyrwyr a chlinigwyr â phosibl elwa ar ddatblygiadau NeuroSKILL.

Cyn ymuno â'r tîm, bu Belinda yn ymchwilio i lid niwrolegol sy’n gysylltiedig â heneiddio a chlefydau fel clefyd Alzheimer o dan oruchwyliaeth yr Athro Marina Lynch yn Sefydliad Niwrowyddoniaeth Coleg y Drindod. Mae’r ymchwil hwnnw wedi ei gyhoeddi. Mae wedi gweithio am dros ddegawd ym maes cyfathrebu, allgymorth ac addysg STEM yn genedlaethol, ac yn defnyddio'r profiad hwn i adeiladu llwyfan i hwyluso trafodaeth gyhoeddus gadarnhaol am ddementia drwy niwroddelweddu.